Florence Deforce, Notaris te Lede

 

Florence Deforce

Notaris te Lede

Dit notariskantoor is uitgerust met een videoconferentiesysteem. Gemak, veiligheid en ecologie zijn de sleutelwoorden van dit systeem. Wij kunnen op afstand optreden met andere notariskantoren die ook met dit systeem zijn uitgerust.
 

NOTARIS FLORENCE DEFORCE

Hoogstraat 140
9340 Lede
Tel. (053) 80.52.07
Fax. (053) 80.33.62

BV
BTW BE 0627662551
RPR Gent afdeling Dendermonde
Verzekeringen van het Notariaat cv

 

26 oktober 2021

De bestuurder van een bedrijf is meestal gemakkelijk te bepalen. Maar wie achter de schermen de touwtjes in handen heeft en het bedrijft effectief stuurt, is al wat minder gemakkelijk. Om witwas tegen te gaan, wil de overheid hier zicht op krijgen. Het verplicht daarom vennootschappen om deze informatie door te geven via het zogenaamde UBO-register. Elke vennootschap moet bovendien documenten registreren die aantonen dat de informatie toereikend, accuraat en actueel is.

UBO of “uiteindelijke begunstigden”

Wie het écht voor het zeggen heeft in een bedrijf wordt de “uiteindelijke begunstigden” genoemd. De overheid legt drie criteria vast om die te bepalen. Het gaat om:

 1. natuurlijke personen die (rechtstreeks of via tussenpersonen) meer dan 25% van de aandelen of het kapitaal in handen hebben of meer dan 25% van de stemrechten hebben of

 2. natuurlijke personen die op een andere manier de eigenlijke macht binnen een vennootschap hebben, bijvoorbeeld door een meerderheid van de bestuurders te kunnen benoemen, of omwille van een statutaire of contractuele bepaling de eigenlijke macht krijgen of

 3. indien op basis van deze twee criteria geen persoon kan worden aangeduid, het leidinggevend personeel.

Ook personen die onrechtstreeks zeggenschap hebben over een bedrijf (bv. iemand die via zijn vennootschap aandelen heeft van een ander bedrijf), moet aangeduid worden. Elk jaar moet de juistheid van de deze gegevens bevestigd worden.

Niet alleen vennootschappen (met inbegrip van de maatschap) moeten voldoen aan de verplichting, maar ook de vzw, stichting en trust.

Dubbele verplichting: identiteit + bewijsdocumenten

De identiteit geven van de uiteindelijke begunstigden van een bedrijf is onvoldoende. Iedereen die de uiteindelijke begunstigden registreert in het UBO-register moet ook een bewijs leveren dat de informatie over de uiteindelijke begunstigden nauwkeurig en actueel is. De gegevens in het UBO-register moeten steeds up-to-date blijven. Dit betekent dat er steeds informatie (en bewijsdocumenten) moeten geregistreerd worden als de lijst van uiteindelijke begunstigden wijzigt.

De wet bepaalt niet wat deze bewijzen precies zijn, maar men denkt hierbij aan aandeelhoudersregisters en -overeenkomsten, overzichten van structuren, notariële akten die betrekking hebben op aandelen… Wie vreest voor zijn privacy hoeft zich geen zorgen te maken. De informatie is enkel beschikbaar voor bevoegde instanties, zoals de fiscus. Burgers kunnen niet aan deze bewijsdocumenten. Zij hebben enkel toegang tot basisinformatie zoals de identiteit van de uiteindelijke begunstigden. 

Vermijd een boete

Deze verstrenging kwam er na de oorspronkelijke verplichting om de uiteindelijke begunstigden te registeren. Dit neemt niet weg dat iedereen – dus ook de mensen die voldeden aan de eerste verplichting – dit moeten naleven. De deadline om aan deze bijkomende verplichting te voldoen verstreek op 31 augustus 2021.

Sinds vorig jaar stuurt de FOD Financiën alle bedrijven die niet in orde zijn met het UBO-register een herinneringsbrief met de vraag om de UBO-verplichtingen in orde te brengen. Wie hier geen gevolg aan geeft, krijgt een boete. 8.000 bedrijven krijgen eind oktober een eerste UBO-boete.

eStox als vertrouwde inschrijvingsbron voor het UBO-register

eStox is een beveiligde digitale effectenregister. Een effectenregister is een onmisbaar instrument voor het beheer van een bedrijf.

Wie zijn vennootschap in eStox registreert, brengt automatisch zijn UBO-verplichtingen in orde. Beide zijn gelinkt aan elkaar. Bovendien wordt eStox gezien als een vertrouwde bron voor inschrijvingen. Wie via eStox registreert, moet hierdoor geen bijkomende bewijsstukken aanleveren. In één klap voldoen gebruikers van eStox aan meerdere verplichtingen: het bijhouden van een aandelenregister én het registeren in (en het jaarlijks up-to-date houden) van het UBO-register voor hun vennootschap.

Voldoen aan de UBO-verplichting is belangrijk om een boete te vermijden. Wil je nagaan of dit in orde is voor je bedrijf? Vraag het na aan je notaris, accountant of belastingconsulent.

Bron: Fednot

25 oktober 2021

Heb je al gehoord van een ‘restlegaat’? Dat is testament waarin je twee begunstigden aanduidt. De eerste begunstigde krijgt het legaat en wat overblijft gaat naar de twee begunstigde! De uitwerking van zo’n restlegaat verloopt dus in twee stappen. Op fiscaal vlak kan het werken met een restlegaat voordelen hebben. Onze notaris legt het allemaal uit in onze nieuwste notaristip!

Bron: Fednot

20 oktober 2021

Notaris.be is genomineerd voor de Wablieft-prijs. De prijs gaat uit van Wablieft, het Centrum voor Duidelijke Taal.

Het beloont organisaties en personen die zich inzetten voor helder taalgebruik in zijn communicatie naar de burger. Dit jaar zijn de andere genomineerden Stad Gent en VTM-journalist Stef Wauters.

Klare taal om recht beter te begrijpen

Recht is moeilijk. Recht eenvoudig uitleggen is vaak nog moeilijker. Nochtans zijn gebeurtenissen zoals een woning kopen, ondernemen, huwen, uit elkaar gaan of erven juist momenten waar het essentieel is dat je de regels goed begrijpt.

Dat beseffen notarissen en hun medewerkers maar al te goed. Juist daarom nam Notaris.be contact op met Wablieft. Het notariaat wil hiermee aantonen dat klare taal een prioriteit is. Want wie de gevolgen van rechtsregels goed begrijpt, neemt gemakkelijker initiatief om iets te regelen. Een regeling uitwerken bij de notaris betekent dan weer een grotere bescherming… en vaak minder miserie voor je naasten.

Wanneer beelden meer zeggen dan woorden

Notaris.be is op de eerste plaats een juridische website waar je een heleboel informatie terugvindt over de sleutelmomenten in je leven. Denk maar aan de planning van je erfenis of het kopen van een huis. Maar Notaris.be is meer dan dat. Via zijn sociale media-kanalen legt Notaris.be je wekelijks een moeilijk juridisch begrip uit. Op Facebook en Instagram post Notaris.be iedere week een korte video waarin een notaris tips geeft aan de burger over een interessant onderwerp. Wist je trouwens dat Notaris.be ook zijn eigen magazine heeft? In de NotaBene vind je getuigenissen van mensen en handige tips uit de notariële praktijk. Het magazine bestaat ook als blog.

Omdat beelden soms meer zeggen dan woorden, publiceert Notaris.be ook regelmatig infofiches voor burgers. Af en toe komt een notaris ook live aan het woord tijdens een Facebook Live. Iedereen krijgt dan de kans om zijn vragen te stellen. De volgende Facebook Live (over erven en schenken) kan je hier volgen op 29 oktober (13u).

Verkoopovereenkomst in heldere taal!

Onbegrijpelijke taal en het gebruik van jargon is een pijnpunt voor veel juristen. Niet alleen in mondelinge communicatie, maar ook in geschreven communicatie. Notarissen proberen hiermee komaf te maken door de “verkoopovereenkomst in klare taal” te gebruiken. De modelovereenkomst vervangt het advies en de begeleiding van een notaris niet, maar het laat wel toe om juridische vermeldingen en clausules beter te begrijpen. Je vindt de overeenkomst hier terug.

De winnaar van de Wablieft-prijs wordt bekendgemaakt op dinsdagavond 23 november in Mechelen.

 

 

Bron: Fednot

 

Tamara DOBBELAER
Master in het notariaat
Master in de rechten

tamara(plaats the 'at' sign hier)notarisdeforce.be

afwezig op dinsdag

Celine LUWAERT
Master in het notariaat
Master in de rechten

celine(plaats the 'at' sign hier)notarisdeforce.be

afwezig op woensdag

Ellen VAN dE SYPE
Notarieel medewerkster

ellen(plaats the 'at' sign hier)notarisdeforce.be

afwezig op vrijdag

Marc SIMOENS

aanwezig op dinsdag-/en donderdagnamiddag

Sara GORDEBEKE
Notarieel medewerkster

sara(plaats the 'at' sign hier)notarisdeforce.be

Evelyne VANDEKERCKHOVE
Master in het notariaat

Evelyne(plaats the 'at' sign hier)notarisdeforce.be

 
Notaris Florence Deforce, te Lede zoekt voor onmiddellijke indiensttreding: Administratieve medewerker met ervaring 30 september 2021

Voltijds -4/5 bespreekbaar

Functieomschrijving:

 • E-registration
 • Vervulling administratieve formaliteiten:
  • Pre-akte taken
  • Post-akte taken
  • agendabeheer
  • mee instaan voor het onthaal en het beantwoorden telefonische oproepen
  • opzoekingen in de dossiers

Werkomgeving:

 • Zeer fijne werkomgeving. U komt terecht in een jong kantoor met een gezonde teamspirit
 • Enthousiaste en behulpzame collega’s

Wij vragen:

 • Ervaring in het notariaat, Eregistration
 • Kennis van het programma Acta-Libra
 • Je hebt zin voor verantwoordelijkheid, werkt zelfstandig en denkt oplossingsgericht
 • Je bent collegiaal en hulpvaardig
 • Je bent computerbehendig

Wij bieden:

 • Een aangename werkplaats met voldoende privacy
 • Een goede verloning met extra-legale voordelen
 • flexibiliteit
 • Een aangename werkomgeving met een 6-tal medewerkers
 • Mogelijkheid tot bijscholing
 • Een voltijdse of deeltijdse job
 • Extralegale voordelen (groepsverzekering, maaltijdcheques)

Word jij onze nieuwe collega?

Stuur dan een bericht met je CV en motivatiebrief naar : florence.deforce@notarisdeforce.be

Wij behandelen jouw vacature uiteraard met de nodige discretie!

 

Notaris Florence Deforce

Hoogstraat 140

9340 Lede

Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum/ studies bevatten, in onze databank 2 jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang. We kunnen gedurende deze termijn dan immers contact met u opnemen voor een nieuwe job opportuniteit binnen onze instellingen. Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door onze functionaris van gegevensbescherming te contacteren via florence.deforce@notarisdeforce.be. Wij zien erop toe dat al uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

 Afdrukken

Notaris Florence Deforce, te Lede zoekt voor onmiddellijke indiensttreding: Administratieve medewerker met ervaring

30 september 2021

Voltijds -4/5 bespreekbaar

Functieomschrijving:

 • E-registration
 • Vervulling administratieve formaliteiten:
  • Pre-akte taken
  • Post-akte taken
  • agendabeheer
  • mee instaan voor het onthaal en het beantwoorden telefonische oproepen
  • opzoekingen in de dossiers

Werkomgeving:

 • Zeer fijne werkomgeving. U komt terecht in een jong kantoor met een gezonde teamspirit
 • Enthousiaste en behulpzame collega’s

Wij vragen:

 • Ervaring in het notariaat, Eregistration
 • Kennis van het programma Acta-Libra
 • Je hebt zin voor verantwoordelijkheid, werkt zelfstandig en denkt oplossingsgericht
 • Je bent collegiaal en hulpvaardig
 • Je bent computerbehendig

Wij bieden:

 • Een aangename werkplaats met voldoende privacy
 • Een goede verloning met extra-legale voordelen
 • flexibiliteit
 • Een aangename werkomgeving met een 6-tal medewerkers
 • Mogelijkheid tot bijscholing
 • Een voltijdse of deeltijdse job
 • Extralegale voordelen (groepsverzekering, maaltijdcheques)

Word jij onze nieuwe collega?

Stuur dan een bericht met je CV en motivatiebrief naar : florence.deforce@notarisdeforce.be

Wij behandelen jouw vacature uiteraard met de nodige discretie!

 

Notaris Florence Deforce

Hoogstraat 140

9340 Lede

Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum/ studies bevatten, in onze databank 2 jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang. We kunnen gedurende deze termijn dan immers contact met u opnemen voor een nieuwe job opportuniteit binnen onze instellingen. Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door onze functionaris van gegevensbescherming te contacteren via florence.deforce@notarisdeforce.be. Wij zien erop toe dat al uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

 Afdrukken
 
 

Immo

Online verkoop € 565.000

Grond
Heiplas
9340 Lede

 
 

Thema's

Wonen

Op het punt om een woning te (ver)kopen of te (ver)huren?

Alles over wonen

Erven

Alles wat je moet weten over erven

Alles over erven

Successieplanning

Met zorg zijn vermogen overdragen

Alles over successieplanning

Schenken

Aan iemand schenken

Alles over schenken

Familie

Huwen of samenwonen?

Alles over familie

Scheiden en uit elkaar gaan

Wat als je uit elkaar gaat?

Alles over scheiden en uit elkaar gaan

Ondernemen

Klaar om te ondernemen?

Alles over ondernemen

De notaris

Hoe kan de notaris je helpen?

Alles over de notaris

 

NOTARIS FLORENCE DEFORCE

Hoogstraat 140
9340 Lede
Tel. (053) 80.52.07
Fax. (053) 80.33.62

 
Historiek Parking

Parking

Ruime parking voor ons cliënteel, zowel voor het kantoor als achter het kantoor.

Historiek

Opvolger van:
Meester Jean-Claude Buys

Verlofperiodes

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .